Styremøte 3-24

Årsmøtedokumenter, budsjettbehandling, årshjulsplan (komiteer) - behandle innkomne saker til årsmøte - Plan medlemsmøte 08.3 (tema, baneseiling, metrologi ?)

Detaljer

Dato tirsdag 05. mars 2024
Klokkeslett 19:0021:00
Kalender Styremøter