Gjeldende miljøplan for Drammens Seilforening er forpliktende for alle i Solumstrand Havn.
Dette er et krav til småbåthavner fra fylkesmannen og gjort gjeldende for DSF på årsmøtet 2014

Den enkelte skal sette seg inn i planen.