Saksliste og dokumenter til årsmøtet for 2018

Her er sakslista og årsmøtepapirene som skal behandles på årsmøtet i Drammens Seilforening onsdag 27. mars. Møtet er på Løkta klokka 1830.

Det har ikke inkommet forslag til styret. Strategiplanen er oppdatert, først og fremst fordi vi har slått oss sammen med Svelvik SF. Endringer er markert med rød skrift.

Komplett sett med årsmøtedokumenter kan du laste ned her.

Les mer

Innkalling til årsmøte i Drammens Seilforening

Drammens Seilforening innkaller til årsmøte på klubbhuset «Løkta» på Solumstrand
Onsdag 27. mars klokka 1830
Saksliste i henhold til klubbens lover av 16. mars 2016.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest to uker før årsmøtedato. Forslag kan sendes raymond@waypoint.no
Endelig saksliste, regnskap og øvrig årsmøtedokumenter vil bli sendt medlemmene pr epost, kunngjort på hjemmesidene og lagt ut på Løkta senest en uke før møtet. 

Drammens Seilforening, Postboks 1025, 3037 Drammen, leder@dsf.no