Drammens seilforening har et aktivt miljø for juniorer. Der Seilskole om sommeren og jolleseiling er den drivende aktiviteten.

For tiden drives det hovedsakelig fra Rødtangen og Bokerøya. Rødtangen er Drammens Seilforenings hovedbase for junior og jolleseiling.
Bokerøya kom inn under Drammens Seilforening da de slo seg sammen og her er det junioraktivitet i form av seilopplæring og jolleseiling.

Seilskolen på Rødtangen går over en uke i juli.

Artikler