Seilingsbestemmelser for onsdagsseilaser 2020

Publisert av Øyvind Jelstad den 05.05.21.
Onsdagsseilasene erstatter DrammensCup fram til sommeren 2020. De arrangeres som selvstendige trenings-seilaser. Det blir ikke laget sammenlagtliste.

Målsettingen er at flest mulig tar med seg  familien på tur på fjorden på onsdagene, og at vi seiler samme løp. Deltagelse og tur er viktigere enn resultat. Derfor blir strekkene lenger og rundingene færre enn på DrammensCup.  “Gunderstart” og “Fri start” gjør at man slipper trengsel på startlinja.

Regler
Regattaene er åpne som treningsseilaser for båter i Drammens Seilforening med mannskap bestående av folk fra samme husstand eller som i det daglige har så nær kontakt at seilas i samme båt ikke representerer økt smitterisiko.

Deltakelse er gratis.

Skipper har ansvar for sin besetning, og at den oppfyller husstand-kravet og alle andre bestemmelser beskrevet her.

Skipper skal føre logg med navn på samtlige besetningsmedlemmer. Dette er et krav fra myndigheter for å kunne spore eventuell smitte i etterkant.

Mannskap fra ulike båter skal holde god avstand på land før og etter seilasene, minimum 2m.

Mannskap eller utenforstående skal ikke gå om bord i andre båter enn den de er mannskap på.

Det vil ikke være sosiale arrangement før eller etter seilasene. Lykta er stengt.

Skipper er ansvarlig for å framskaffe måletall på sin båt i samsvar med NORrating-systemet. Dersom båten ikke har målebrev avrundes estimert  måltall til 2 desimaler ved å runde opp. Man kan bruke resultatlistene i DrammensCup som utgangspunkt for å finne måltall om man ikke kjenner det. Regattakommiteen kan overstyre måletall skjønnsmessig.

Det er tillat å bruke autopilot.

Kappseilingsreglene legges til grunn, men båter pålegges å beregne sikre marginer og en defensiv holdning.

Tider
Nominell starttid er onsdager kl 1800. Dette kan endres i kalenderen på www.dsf.no.

Ved Gunderstart starter båter med måltall mindre enn 1.0 før nominell starttid. Eksakt tid oppgis av AnkerDrammen ved registrering.

Ved regattatypen “Fri start” er det anledning til å starte en stund før nominell start, hvor lenge før angis av AnkerDrammen.

Påmelding
Påmelding skjer på web på AnkerDrammen. Bane og eventuelle avvikende starttider kunngjøres i dette systemet senest kl 1730 på regattadagen, dvs 30 min før nominell starttid.

Båter må registrere sin påmelding i AnkerDrammen etter denne tiden men før den starter for å få oppdatert info.

Resultatliste får man også i AnkerDrammen.

Egenmelding.
Hver båt må registrere starttid og målgang i AnkerDrammen. ( Starttid kan være forhåndsutfylt om det ikke er “fri start”).

Det anbefales at man også noterer tidene manuelt da AnkerDrammen er under utvikling. Unntaksvis kan egenmelding med seilnummer, start- og mål-passering sendt innen 15 minutter etter målpassering på SMS til regattakom.  på 977 48 392 aksepteres dersom bruk av AnkerDrammen  ikke er mulig.

Det er et ønske at man benytter trackingmulighetene i AnkerDrammen, særlig ved start og mål.

Start
Start er mellom Lykta og merke 0. Det blir ingen startprosedyre. Start skjer til avtalt starttid.

Det kan arrangeres 3 typer starter:

Vanlig regatta: Starttid settes av AnkerDrammen. Man må starte ETTER denne tiden.
Fri start:  AnkerDrammen definerer tidligste og seneste tillatte starttid. Hver båt må registrere tiden den faktisk starter innenfor dette intervallet. For de som ønsker starttrening anbefales det å registrere seneste starttid og starte kortest mulig tid etter denne. Turseilerene har da antagelig allerede seilt avgårde uten stress.
Gunderstart: AnkerDrammen  beregner individuell starttid for hver båt. Båter må starte etter denne tiden.
Tyvstart korrigeres skjønnsmessig av regattakommiteen.

Mål
Mål er mellom Lykta og merke 0 i retning fra siste runding.

Det vil ikke bli avkorting.

Tidsfrist for målgang er kl 2100.

Deltakere må registrere sin tid for målgang selv i AnkerDrammen.

Staff.
Brudd på seilreglement skal man fri seg fra med en 360-graders vending. Det blir ikke anledning til protester eller protestbehandling. Dette fritar ikke fra kravet om ærlig seilas i seilreglementet, som åpner for disiplinærstraff. Regattakommiteen kan ilegge tidsstraff etter skjønn uten høring.

 

Vi sees på fjorden igjen!