Seilingsbestemmelser for Breiangen Rundt 2020

Publisert av Øyvind Jelstad den 03.06.20. Oppdatert 07.05.21.

reiangen Rundt 2020 blir en noe annen seilas enn tradisjonen er  pga Covid-19. Seilasen blir en tur og vennskapsseilas for båter fra Drammens Seilforening og Holmestrand Seilforening som avsluttes med konsert av Mannskoret Brødrene Baccus på Bjerkøskjær med påfølgende ankring på svai øst av Kommersøya.

Oppdatering: Vi har desverre fått forfall fra Mannskoret Brødrene Baccus.

Målsettingen er at flest mulig tar med seg  familien på tur på Breiangen. Deltagelse og tur er viktigere enn resultat, og det er ingen startkontingent. Det blir heller ingen premieutdeling, men vinneren overtar vandrepokalen.

Vi bruker AnkerDrammen for info om starttid og bane samt selv-registrering av målpassering. Du bør ha registrert bruker og båt på dette systemet i god tid før start.

Regler

Seilasen er åpen for båter med mannskap bestående av folk fra samme husstand eller som i det daglige har så nær kontakt at seilas i samme båt ikke representerer økt smitterisiko.

Skipper må framskaffe et måltall sammenlignbart med måltall i det ordinære NORrating-systemet. Det tas ikke hensyn til antall mannskap eller andre spesialtilpasninger. Arrangør kan være behjelpelig med å finne rett måltall og har også myndighet til å overprøve båtenes måltall.

Deltakelse er gratis.

Skipper har ansvar for sin besetning, og at den oppfyller husstand-kravet og alle andre bestemmelser beskrevet her.

Skipper skal føre logg med navn på samtlige besetningsmedlemmer. Dette er et krav fra myndigheter for å kunne spore eventuell smitte i etterkant.

Mannskap fra ulike båter skal holde god avstand på land før og etter seilasene, minimum 2m.

Mannskap eller utenforstående skal ikke gå om bord i andre båter enn den de er mannskap på.

Det er tillat å bruke autopilot.

Kappseilingsreglene legges til grunn, men båter pålegges å beregne sikre marginer og en defensiv holdning.

Tider

Seilasen avvikles med Gunderstart, som medfører at hver båt får beregnet sin unike starttid og kan starte snarest mulig etter denne tiden.

Gunderstart medfører at båter med måltall mindre enn 1.0 starter før nominell starttid. Eksakt tid oppgis av AnkerDrammen .

Nominell starttid er lørdag 6. juni kl 12:00.

Løpet kan endres fram til kl 0900.

Løpet tilpasses værmedling (grib-filer fra Yr) med sikte på målgang ca kl 1600.

Tidsfrist for målpassering: kl. 1900.

Påmelding

Påmelding skjer på web på AnkerDrammen ( https://nav.jelstad.org/ ).

Løpet (bane) og eventuelle avvikende starttider kunngjøres i dette systemet senest kl 0900 på regattadagen.

Båter må sjekke oppdatert starttid og bane i AnkerDrammen  etter denne tiden men før den starter for å få oppdatert info.

Resultatliste får man også i AnkerDrammen .

Egenmelding.

Hver båt må registrere målgang i AnkerDrammen . ( Starttid vil være forhåndsutfylt, man får ikke fratrekk i tid for å starte sent ).

Det anbefales at man også noterer tidene manuelt da AnkerDrammen er under utvikling. Unntaksvis kan egenmelding med seilnummer, start- og mål-passering sendt innen 30 minutter etter målpassering på SMS til regattakom.  på 977 48 392 aksepteres dersom bruk av AnkerDrammen   ikke er mulig.

Det er et ønske at man benytter trackingmulighetene i AnkerDrammen  særlig ved start og mål.

Start

Start er mellom mast på startbalkong på Rødtangen og rød stake på Blindsand. Det blir ingen startprosedyre. Start skjer etter Gundermetoden til oppgitt starttid i AnkerDrammen  .

Tyvstart korrigeres skjønnsmessig av regattakommiteen.

Mål

Mål er mellom flagg på molo i Holmestrand og utlagt bøye.

Det vil ikke bli avkorting.

Tidsfrist for målgang er kl 1900.

Deltakere må registrere sin tid for målgang selv i AnkerDrammen . Deltagere skal manuelt notere tid og seilnummer på egen båt, båt foran og båt bak og oppbevare dette som backup.

Staff.

Brudd på seilreglement skal man fri seg fra med en 360-graders vending. Det blir ikke anledning til protester eller protestbehandling. Dette fritar ikke fra kravet om ærlig seilas i seilreglementet, som åpner for disiplinærstraff. Regattakommiteen kan ilegge tidsstraff etter skjønn uten høring.

 

Vi sees på fjorden igjen!