Seilingsbestemmelser Høstregatta 2020

Seilingsbestemmelser Høstregatta 2020

Publisert av Øyvind Jelstad den 07.05.21.

Høstregattaen 2020 blir en noe annen seilas enn tradisjonen er  pga Covid-19. Seilasen blir en tur og vennskapsseilas på  faste merker Breiangen for kjølbåter fra Drammens Seilforening. Samtidig seiler jollene på utlagt bane utenfor Rødtangen. Det blir koronakompatibelt arrangement på Seilkroa etterpå hvor Juniorgruppa organiserer mat.

Målsettingen er at flest mulig tar med seg  familien på tur på Breiangen. Deltagelse og tur er viktigere enn resultat, og det er ingen startkontingent. Det blir heller ingen premieutdeling ut over heder og verdighet.

Vi bruker AnkerDrammen for info om starttid og bane samt selv-registrering av målpassering. Du bør ha registrert bruker og båt på dette systemet i god tid før start.

Regler

Seilasen er åpen for båter med mannskap bestående av folk fra samme husstand eller som i det daglige har så nær kontakt at seilas i samme båt ikke representerer økt smitterisiko.

Skipper må framskaffe et måltall sammenlignbart med måltall i det ordinære NORrating-systemet. Det tas ikke hensyn til antall mannskap eller andre spesialtilpasninger. Arrangør kan være behjelpelig med å finne rett måltall og har også myndighet til å overprøve båtenes måltall.

Måltallet legges til grunn ved beregning av individuell starttid slik at rekkefølge i mål avgjør plassering.

Deltakelse er gratis.

Skipper har ansvar for sin besetning, og at den oppfyller husstand-kravet, NSFs koronaregler  og alle andre bestemmelser beskrevet her.

Skipper skal føre logg med navn på samtlige besetningsmedlemmer. Dette er et krav fra myndigheter for å kunne spore eventuell smitte i etterkant.

Mannskap fra ulike båter skal holde god avstand på land før og etter seilasene, minimum 1m.

Mannskap eller utenforstående skal ikke gå om bord i andre båter enn den de er mannskap på.

Det er tillat å bruke autopilot.

Kappseilingsreglene legges til grunn, men båter pålegges å beregne sikre marginer og en defensiv holdning.

Tider

Nominell starttid er lørdag 6. juni kl 11:00. Ingen båter vil få starttid før kl 10.00.

Seilasen avvikles med Gunderstart ( jaktstart), som medfører at hver båt får beregnet sin unike starttid og kan starte snarest mulig etter denne tiden.

Gunderstart medfører at båter med måltall mindre enn 1.0 starter før nominell starttid. Eksakt tid oppgis av AnkerDrammen .

Starttid kan utsettes ved at 1. svarstander vises på mast ved Seilerkroa før første (minste) båt kan starte. Ny start og bane annonseres da på AnkerDrammen  før svarstander strykes. Båter må oppdatere status etter at dette.

Løpet tilpasses værmedling (grib-filer fra Yr) med sikte på målgang ca kl 1500. Avvik begge veier kan forekomme.

Tidsfrist for målpassering: kl. 1800.

Påmelding

Påmelding og registrering  til seilasen skjer på web på AnkerDrammen ( https://nav.jelstad.org/ ).

Løpet (bane) og eventuelle avvikende starttider kunngjøres i AnkerDrammen senest kl 10:00.

Båter må sjekke oppdatert starttid og bane i AnkerDrammen  etter denne tiden  samt etter evt. utsettelse før de starter for å få oppdatert info.

Resultatliste får man også i AnkerDrammen .

Egenmelding.

Hver båt må registrere målgang i AnkerDrammen . ( Starttid vil være forhåndsutfylt, man får ikke fratrekk i tid for å starte sent ).

Det anbefales at man også noterer tidene manuelt da AnkerDrammen er under utvikling. Unntaksvis kan egenmelding med seilnummer, start- og mål-passering sendt innen 30 minutter etter målpassering på SMS til regattakom.  på 977 48 392 aksepteres dersom bruk av AnkerDrammen   ikke er mulig eller feiler.

Det er et ønske at man benytter trackingmulighetene i AnkerDrammen  særlig ved start og mål.

Start

Start er mellom mast på startbalkong på Rødtangen og utlagt bøye ca 100m utenfor land. Det blir ingen startprosedyre. Start skjer etter Gundermetoden til oppgitt starttid i AnkerDrammen.

Tyvstart (OCS) korrigeres skjønnsmessig av regattakommiteen dersom båten ikke vender tilbake og starter korrekt.

Mål

Mål er mellom mast på startbalkong på Rødtangen og utlagt bøye ca 100m utenfor land.

Det vil ikke bli avkorting.

Deltakere må registrere sin tid for målgang selv i AnkerDrammen . Deltagere skal manuelt notere tid og seilnummer på egen båt, båt foran og båt bak og oppbevare dette som backup.

Straff.

Brudd på seilreglement skal man fri seg fra med en 360-graders vending. Det blir ikke anledning til protester eller protestbehandling. Dette fritar ikke fra kravet om ærlig seilas i seilreglementet, som åpner for disiplinærstraff. Regattakommiteen kan ilegge tidsstraff etter skjønn uten høring.

 

Vi sees på fjorden igjen!