Opptak 2020

Publisert av Øyvind Jelstad den 05.05.21. Oppdatert 07.05.21.
Info opptak 2020
I disse virustider gjør vi noen tiltak når det gjelder opptak. På listen for opptak så er det i år delt opp med flere mindre grupper som møter i henhold til oppsatt tid i listen for opptak. Vi tar forbehold om at det kan komme nødvendige endringer. Sjekk listen for opptak som henger på oppslagstavlen på rødbua eller på DSF.no noen dager før i tilfelle det blir endringer.

Den enkelte båteier skal selv sørge for å ha med minst en ekstra person for å hjelpe til med opptak av egen båt. Du kan hjelpe til med annen båt men hold avstand!

Vi ønsker ikke mange mennesker ved rampe for opptak. Hold avstand og bruk hodet! 

Klubbhuset er stengt inntil videre for å unngå eventuell smitterisiko. Føler du deg syk så gi beskjed og bli hjemme!

Båter som løftes med loggen i og plassering av løftepunkt for stropper er båteiers eget ansvar og for egen risiko. Kranfører eller HK har rett til å endre plassering av stropper om det er påkrevet! Hjelpemann fra havnekomiteen bestemmer rekkefølgen på båter i den enkelte gruppe!

Sjåfør og hjelpemann fra HK skal ikke jobbe med stropper!

Pressenning og stativ som er bredere enn båten kan IKKE settes på før båt ved siden av er oppe!

Opplagsplassen skal være ryddig! Det skal ikke legges søppel i skråning mot Svelvikveien eller andre steder på tomta. Om havnekomiteen må rydde din opplagsplass så gjøres dette for båteiers regning.

Møt til rett tid! Alle avvik fra listen skal avtales med Havne komiteen.  Opptak utenom felles lister medfører betaling til Sjåfør!!

Lykke til med opptaket! Du finner listen for opptak her: Opptak2020