Opplag 2021-2022

Publisert av John Grinde den 18.07.21.
For å søke opplag for de uten fast leieavtale er fristen 20.08.2021. For de med fast leieavtale gjelder samme frist for å gi beskjed om at man ikke ønsker å benytte seg av sin rett til opplag kommende vinter.