Legg disse i kalenderen!

Legg disse i kalenderen!

Publisert av Anders Muurman Holm den 31.01.22.

PS. Når utsett av båter starter er væravhengig, det kommer egen sak om dette så fort vi vet mer!

Her er de viktigste datoene for deg med båt på Solum:
23.04  - Dugnad  i havna
09.05 - Dugnad i havna
11.05 - Onsdagsregattaen starter opp!
21.05 - Vårfest og regatta i havna!
01.07 - Breiangen rundt
03.09 - Familiedag og høstregatta!


Og her er de viktigste for deg som er DSFjr:

02.03 - Dugnad på Rødtangen
09.03 - Allmøte DSFjr på Løkta
02.05 - Dugnad på Rødtangen for DSFjr
09.05 - Oppstart jolleseiling på Solum
11.05 - Oppstart jolleseiling på Rødtangen
26-29.05 - Samling for DSFjr på Rødtangen
25-31.07 - Sommerleir på Rødtangen!
19-20.08 - Samling for DSFjr på Rødtangen