Krav til krybber

Krav til krybber

Publisert av Anders Muurman Holm den 02.10.23.
  • Bunnramme hvor støttebenene er festet med stive skråstag.
  • Langsgående bjelker der kjøl hviler slik at båten holder stativet nede.
  • Størrelse tilpasset båtens størrelse og vekt.
  • Sideveis støtte av kjøl.

    Dette er et ufravikelig krav for båter som har mast oppe.

Vi har noen mindre båter som har andre krybber, eksempelvis ILAS med kjetting. Disse har fått unntak basert på størrelse av båt.
Men vi ønsker ikke slike krybber i havna og vil over tid få byttet disse.