Informasjon om utsett 2020

Informasjon om utsett 2020

Publisert av Øyvind Jelstad den 07.05.21.

I disse virustider gjør vi noen tiltak når det gjelder utsett. På listen for utsett så er det i år delt opp med flere mindre grupper som møter i henhold til oppsatt tid i listen for utsett. Vi tar forbehold om at det kan komme nødvendige endringer. Sjekk listen for utsett som henger på oppslagstavlen på rødbua eller på DSF.no noen dager før i tilfelle det blir endringer.

Den enkelte båteier skal selv sørge for å ha med minst en ekstra person for å hjelpe til med utsett av egen båt. Straks din båt er satt ut så er du ferdig med utsett. Du skal KUN hjelpe til med annen båt om du har gjort avtale med annen båteier.

Vi ønsker ikke mange mennesker ved rampe for utsett. Hold avstand til andre personer! 

Vi minner om at det ved pussing av båt så skal det benyttes kun eget utstyr. Klubbhuset er stengt inntil videre for å unngå eventuell smitterisiko. Føler du deg syk så bli hjemme!

Båter som løftes med loggen i og plassering av løftepunkt for stropper er båteiers eget ansvar og for egen risiko. Kranfører eller HK har rett til å endre plassering av stropper om det er påkrevet! Hjelpemann fra havnekomiteen bestemmer rekkefølgen på båter i den enkelte gruppe!

Sjåfør og hjelpemann fra HK skal ikke jobbe med stropper.

Opplagsplassen skal være ryddig! Det skal ikke legges søppel i skråning mot Svelvikveien eller andre steder på tomta. Alle gjenstander skal ligge på krybben slik at det kan flyttes sammen med krybben. Alle rester etter vårpuss må den enkelte selv ta med hjem. Opplagsplassen din skal være ryddet senest 1 uke etter utsett.  Om havnekomiteen må rydde opplagsplassen så gjøres dette for båteiers regning.

Båter uten løftemerker setter på dette før utsett. Løftemerker fås av havnekomiteen.

Møt til rett tid! Alle avvik fra listen skal avtales med Havne komiteen.  Utsett utenom felles lister medfører betaling til Sjåfør!!

Lykke til med utsettet! Du finner listen for utsett her: Utsett 2020


Utsett-2020.pdf