AnkerDrammen – Delta i regatta

AnkerDrammen – Delta i regatta

Publisert av Øyvind Jelstad den 27.05.20. Oppdatert 07.05.21.

Melde seg på

Måletall (rating)

Du må ha registrert båten din med korrekt måletall. Klikk på brukernavnet ditt i menyen og deretter på “Boat” for å redigere info om båten din. Klikk “Map” for å komme tilbake til kartvisning.

I forbindelse med høstregattaen 2019 ble det laget en liste over båter i DS med kjent måletall. Kolonnen rating fra denne lista kan du bruke som utgangspunkt for måletall om du ikke har målebrev. Måletallet som er registrert på båten blir kopiert til regattaen ved påmelding. Kun administrator kan endre dette etterpå for en seilas. Oppdager du feil før start kan du trekke deg fra seilasen og melde på på nytt.

Påmelding

Klikk på “Races”. Dersom det er definert regattaer som er åpne for påmelding kommer de opp i et vindu med en  liste over Åpne regattaer.

 

 

 Velg f eks Onsdagsseilas 1

I vinduet som kommer opp velger du Join

Du får da opp ny dialog med info om regattaen.

 

 

Fri Start: Registrere start og mål

Siden dette er en ragatta med “Fri start” må du angi starttidspunktet selv. Dette må ligge mellom Tidligste start og Seneste start.  Programmet lar deg velge tider utenfor. Det er skippers ærlige seilas som sørger for at tiden blir korrekt.

Når du trykker på Start Onsdagsseilas 1 vil det bli registrert starttid på tidspunktet du trykker. Du kan derfor vente med å trykke til du faktisk passerer startlinjen.

Linken endrer seg da og viser registrert tid:

 

 Legg merke til at når starttid er satt kommer det opp tilsvarende link for målpassering. Samme logikk gjelder, tiden registreres når tu trykker på linken.

Tidspunktene kan redigeres. Trykker du  for sent/tidlig kan du sette rett tid i etterkant. Om du sletter hele tidsfeltet tilbakestiller du status, slik at linken Start Onsdagsseilas 1 vil dukke opp igjen om Start:-feltet settes tomt.

Gunderstart

Breiangen rundt vennskapsseilas er eksempel på seilas med Gunderstart, dvs at det beregnes individuell starttid for hver båt basert på måltall og antatt varighet av regattaen. Med Gunderstart er det normalt første målpassering ( lavest finish time, dvs første båt i mål) som vinner. Man må derfor registrere målpassering på samme måte som i de andre regattatypene. Merk at dette også gir mulighet for å sortere rekkefølge etter korigert tid.

Det er nå definert en  “Testseilas” som du kan bruke til testing. Noen linker i tidligere eksempler er også erstattet med store knapper for å lette bruk av viktige funksjoner ombord:

 

 

 Starttid beregnes automatisk og individuelt for hver båt basert på måletall og antatt lengde på seilasen. I testseilasen over må SuzieSerken starte  etter 07:40:03.

Ved å velge linken Resultat ( se figur over) får du en liste over alle båtenes starttid og kan følge med på at ingen starter for tidlig. Samme link gir også resultatlista når alle har registrert målpassering.

Om grunnlaget for beregningene ikke er på plass ennå vil du få melding om dette istedenfor starttid. Du må da velge Oppdater! på et senere tidspunkt for å sjekke om grunnlaget for å gi din båt starttid har kommet på plass.

Normal start

I en ordinær regatta vil alle båter få samme Start-tid. Båter må starte etter denne tiden. Det er korrigert tid resultatene sorteres etter.

Registrere tider

Avhengig av starttype kommer det opp knapper for å registrere tid når du trykker på dem. For “Fri Start” må du registrere starttid innenfor et intervall. Når denne tiden ikke er satt vil det vises en grøn stor knapp som registrerer starttid når den aktiveres. Da kommer registrert starttid opp sammen med rød knapp for målpassering.

Ordinær start og Gunder-start krever kun registrering av målpaassering.

Hjelp, jeg trykket feil!

Starttid i “fri start” og registrert målpassering kan redigeres. Du må da selv passe klokka, hvilket er lurt som backup uansett. Dersom du fjerner  hele tidsregistreringen ( blank) vil tilsvarende knapp ( grøn/rød) dukke opp igjen og prosessen kan gjentas.

Det anbefales at man tester ut dette i Testseilas.

Trekke seg fra regatta

Du kan når som helst forlate ( trekke deg) fra en regatta. Da slettes all info om båten din i regattaen, som om du aldri hadde vært med.

Om du ønsker å bryte seilasen (DNF) skal du derfor heller legge inn målgang f eks ett år i framtiden. Om du lar tid for målgang være blank blir båten sortert sist i rekkefølgen, men arrangør kan da komme i tvil om hvor båten har blitt av.

NB: Ikke forlat ( slett deltakelse) i regattaer som er ferdigseilt. Da forsvinner alle resultatene dine samtidig.

Bane

Klikk blå knapp “Vis baner!”. Da får du opp en beskrivelse av banene i de regattaene du har aktive.

 

 Samtidig tegnes banen inn på kartet med nummererte røde bøyer som skal rundes om babord og grønne som skal holdes om styrbord. I “hamburgermenyen” oppe til høyre kan det være lurt å fjerne visningen av Point of Interest ( PoI).