30 000,- fra Spire

30 000,- fra Spire

Publisert av Anders Muurman Holm den 02.12.22.

 

Vi takker Sparebanken Øst og deres Spire-intiativ for økonomisk støtte til utstyr. Dette kommer juniorseilerene til gode og bidrar til enda mer seilglede for enda flere i 2023! Takk for støtten <3