Drammens Seilforening bruker StyreWeb til administrasjon. 
Medlemmer med brukerkonto kan få innsyn i administrativ info med applikasjonen Gnist.