Seilingsbestemmelser for onsdagsseilaser 2021

Seilingsbestemmelser for onsdagsseilaser 2021

Publisert av Øyvind Jelstad den 03.05.21. Oppdatert 05.05.21.
Onsdagsseilasene erstatter også i år DrammensCup fram til sommeren 2021. De arrangeres som selvstendige trenings-seilaser. Det blir ikke laget sammenlagtliste.

Målsettingen er at flest mulig tar med seg sin kohort på fjorden på onsdagene, og at vi seiler samme løp. Deltagelse og tur er viktigere enn resultat. Derfor blir strekkene lenger og rundingene færre enn på DrammensCup. “Fri start” innenfor et intervall, normalt mellom 17.30 og 18.00, gjør at man slipper trengsel på startlinja.

Regler
Starttid, prosedyre og angivelse av løp gjøres via mobil på websiden AnkerDrammen. Dette endrer regel 26 i kappseilingsreglene.

Regattaene er åpne som treningsseilaser for båter i Drammens Seilforening med mannskap bestående av folk fra samme husstand eller som i det daglige har så nær kontakt at seilas i samme båt ikke representerer økt smitterisiko.

Deltakelse er gratis.

Skipper har ansvar for sin besetning, og at den oppfyller husstand-kravet og alle andre bestemmelser beskrevet her.

Skipper skal føre logg med navn på samtlige besetningsmedlemmer. Dette er et krav fra myndigheter for å kunne spore eventuell smitte i etterkant.

Mannskap fra ulike båter skal holde god avstand på land før og etter seilasene, minimum 2m.

Mannskap eller utenforstående skal ikke gå om bord i andre båter enn den de er mannskap på.

Det vil ikke være sosiale arrangement før eller etter seilasene. Lykta er stengt.

Skipper er ansvarlig for å framskaffe måletall på sin båt i samsvar med NORrating-systemet. Dersom båten ikke har målebrev avrundes estimert måltall til 2 desimaler ved å runde opp. Man kan bruke resultatlistene i DrammensCup som utgangspunkt for å finne måltall om man ikke kjenner det. Regattakommiteen kan overstyre måletall skjønnsmessig.

Det er tillat å bruke autopilot.

Kappseilingsreglene legges til grunn, men båter pålegges å beregne sikre marginer og en defensiv holdning.

Tider
Nominell starttid er onsdager kl 1800. Dette kan endres i kalenderen på www.dsf.no.

Seilasen avbrytes kl 21.00.

Vi bruker regattatypen “Fri start” og det er det anledning til å starte en stund før nominell start, hvor lenge før angis av AnkerDrammen. Normalt er dette 30 minutter.Påmelding
Påmelding skjer på web på AnkerDrammen. Bane og eventuelle avvikende starttider kunngjøres i dette systemet senest kl 1730 på regattadagen, dvs 30 min før nominell starttid.

Båter må registrere sin påmelding eller oppdatere regattainfo i AnkerDrammen etter denne tiden men før den starter, for å få oppdatert info.

Resultatliste får man også i AnkerDrammen.

Det er definert en “Testseilas” i AnkerDrammen og det anbefales at man gjør seg kjent med systemet ved å melde seg på denne regattaen og forsøke de ulike registreringsvalgene.

Løp
Baneområdet er indre Drammensfjord. Rundingsmerker er nummererte utlagte bøyer og evt andre punkter ( Som doppen på Tangenbanken) som er egnet.

Start og mål blir på Solum. Løpet forøvrig angis i AnkerDrammen senest 30 min før nominell start, dvs normalt kl 17.30. Ved utsettelse kan løpet bli oppdatert senere.

Etter at du har meldt deg på seilasen i AnkerDrammen får du løpet vist både som en liste over rundingsmerker og tegnet inn på kartet.

Start
Start er mellom Lykta og merke 0. Det blir ingen normal startprosedyre. Start skjer til avtalt starttid angitt i AnkerDrammen.

Det kan arrangeres 3 typer starter:

Vanlig regatta: Starttid settes av AnkerDrammen. Man må starte ETTER denne tiden.
Fri start: AnkerDrammen definerer tidligste og seneste tillatte starttid. Hver båt må registrere tiden den faktisk starter innenfor dette intervallet. For de som ønsker starttrening anbefales det å registrere seneste starttid og starte kortest mulig tid etter denne. Turseilerene har da antagelig allerede seilt avgårde uten stress.
Jaktstart (Gunderstart): AnkerDrammen beregner individuell starttid for hver båt. Båter må starte etter denne tiden.
Tyvstart korrigeres skjønnsmessig av regattakommiteen.

Mål
Mål er mellom Lykta og merke 0 i retning fra siste runding.

Det vil ikke bli avkorting.

Tidsfrist for målgang er kl 2100.

Deltakere må registrere sin tid for målgang selv i AnkerDrammen.

Egenmelding.
Hver båt må registrere starttid og målgang i AnkerDrammen. ( Starttid kan være forhåndsutfylt om det ikke er “fri start”).

Det er store tydelige knapper i AnkerDrammen for å registrere start og mål, se figur under. Når man trykker “START” ( evt FINISH), se figur under, erstattes knappen av registrert tidspunkt. Dersom tiden registreres feil kan den rettes manuelt etterpå ved å redigere dette feltet. Ved å slette alt innhold i feltet får du tilbake start-knappen.

Det anbefales at man også noterer tidene manuelt i tilfelle man får problemer med sanntids mobil-registrering. Unntaksvis kan egenmelding med seilnummer, start- og mål-passering sendt innen 15 minutter etter målpassering på SMS til regattakom. på 977 48 392 aksepteres dersom bruk av AnkerDrammen ikke er mulig.

Funksjonen AutoSTART og AutoFINISH forsøker å beregne tidspunktet båten krysser linja basert på GPS og løp. Dette krever nøyaktig GPS og at funksjonen aktiveres en tid før man passerer linja. Registrert tid kan redigeres i etterkant.

Det er et ønske at man benytter trackingmulighetene i AnkerDrammen, særlig ved start og mål.