Korona

Publisert av Øyvind Jelstad den 07.05.21.

Drammens Seilforening respekterer myndighetenes anbefalinger og påbud og vil tilpasse våre aktiviteter etter dette.

Med NIFs regler som grunnlag og utgangspunkt har Norges Seilforbund lagd seks regler som vi anmoder alle seilere, seilforeninger og klasseklubber å følge når det skal tilrettelegges for trening og aktivitet – eller om man seiler på egenhånd:

 1. Seiling med enmannsjoller, seilbrett og soloseiling med kjølbåter anses å være innenfor NIFs generelle regler. Søsken eller seilere fra samme husstand kan seile sammen. Ellers ikke.
 2. Alle utøvere må være i stand til alene å klargjøre, sjøsette og ta opp sine båter (ellers overholdes ikke 2-meters regel)
 3. Benytter trener felles RIB/sikringsbåt, skal den såpelegges eller desinfiseres på en annen hensiktsmessig måte på alle flater. Vasking skal skje før og etter bruk. Såpe som benyttes skal være nedbrytbar og må ligge på flatene i mer enn 30 sekunder
 4. Brukes klubbeide seiljoller, skal disse behandles på sammen måte som RIB/sikringsbåt.
 5. Gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten:
  • Viktig å ha god tilgang på antibac og/eller såpe og vann.
  • Reduser kontaktflatene, som for eksempel dørhåndtak og bryggekant til et minimum.
 6. Norges Seilforbund anbefaler i størst mulig grad lokal seiling.

DS kan i noen tilfeller skjerpe kravene, for eks. som følge av deltakelse av utsatte målgrupper.

Koronareglene kan få betydelige konsekvenser for årets båtsesong. Foreløpig planlegger vi for at vi skal få båter på vannet og vi skal komme oss på fjorden i sommer også. Vi må regne med at dette må skje på andre premisser enn vi er vant til. Dette kan endre seg på kort varsel.

Styret jobber nå med planer for å gjøre nødvendige reparasjoner på bryggene, få opp bobleanlegg og gjennomføre utsett utan at vi bryter regler eller utsetter medlemmer for risiko. Vi vil komme tilbake med status på dette før Påske.

Inntil videre skal medlemmer med symptomer på sykdom eller mistanke om
smitte holde seg borte fra våre anlegg.

 • Alle arrangement i Drammens Seilforenings regi som samler grupper av mennesker er avlyst inntil videre pga smittefare.
 • Båtpuss er lov med følgende restriksjoner:
  Hold avstand,unngå kontakt og ikke bruk verktøy som andre også har brukt. Foreningens vannslanger, høytrykkspyler ol. skal ikke benyttes. Ta med utstyr selv og unngå lån.
 • Vær klar  til utsett som planlagt, dvs utsett fra 25. april.
  Vi vet ikke om utsettet blir utsatt, men må planlegge ut fra oppgitte frister. Båter som hindrer øvrige å komme ut vil kunne bli sjøsatt for så evt  å taes opp senere.
 • Er man forhindret som følge av koronasykdom eller karantene må man melde fra til havnesjef så snart som mulig.
 • Forøvrig forutsetter DS at den enkelte forholder seg til myndigheters forordninger med hensyn til Koronaviruset.

God båtpuss og følg med på https://dsf.no/.